Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ...

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego
Nazwa:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego
Sektor:
nauka
WWW:
http://www.kreatorus.szczecin.pl/
Opis:
Uniwersytet Szczeciński jest największą szkołą wyższą na Pomorzu Zachodnim, która w 2010 roku obchodziła swoje 25-lecie. W dniu 21 lipca 1984 roku uchwałą Sejmu powołano Uniwersytet Szczeciński, natomiast pierwsza inauguracja roku akademickiego na US odbyła się 30 września 1985 roku. Obecnie Uniwersytet tworzy 11 wydziałów. W ramach Uczelni funkcjonują 4 ...
(więcej)
Uniwersytet Szczeciński jest największą szkołą wyższą na Pomorzu Zachodnim, która w 2010 roku
obchodziła swoje 25-lecie. W dniu 21 lipca 1984 roku uchwałą Sejmu powołano Uniwersytet Szczeciński, natomiast pierwsza inauguracja roku akademickiego na US odbyła się 30 września 1985 roku.
Obecnie Uniwersytet tworzy 11 wydziałów.
W ramach Uczelni funkcjonują 4 jednostki międzywydziałowe oraz Uniwersytet posiada również 6 jednostek ogólnouczelnianych, w tym Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US.

W celu dopełnienia oferty US w 2005 roku powołał w swoich strukturach Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego dając możliwość realizacji opracowanych przez środowisko uczelniane pomysłów poprzez rzeczywiste ich zastosowanie. AIP US postrzegany jest jako jeden z najsprawniej działających akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, czego
potwierdzeniem jest wysoka pozycja w badaniu oceniającym potencjał akademickich inkubatorów przedsiębiorczości,
które otrzymały wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Gospodarki. Badanie zostało przeprowadzone pod koniec 2008 roku przez firmę Public Profits sp. z o.o dla MG. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu
Szczecińskiego zajął trzecie miejsce w kraju.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego stanowi przedłużenie procesu dydaktycznego Uczelni o możliwości przygotowania do praktycznego działania otoczenia akademickiego (studentów, absolwentów i kadry naukowej) na rynku oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności wykorzystywanych we własnej firmie. Głównym celem Inkubatora jest pomoc nowo powstałej firmie w osiągnięciu pełnej zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. (ukryj)
Zapotrzebowanie:
Projekty inwestycyjne i edukacyjne
Branże:
edukacja
Tagi:
badania naukowe, gospodarka, inkubator naukowy, inkubator przedsiębiorczości, innowacje, przedsiębiorstwo, Społeczność, spotkania biznesowe, student, szkolenia, uniwersytet, warsztaty
qr-code

Administratorzy profilu

Członkowie

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana