Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.

Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.
Nazwa:
Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.
Sektor:
nauka
WWW:
http://miasteczkomultimedialne.pl/
Opis:
Celem projektu Miasteczko Multimedialne jest stworzenie w Nowym Sączu ośrodka innowacji w zakresie multimediów i systemów informacyjnych. Celem strategicznym dla Miasteczka Multimedialnego jest znalezienie się wśród najbardziej innowacyjnych na świecie ośrodków pracujących nad zastosowaniem multimediów w edukacji, biznesie i rozrywce. Projekt ma wymiar społeczny, a jego realizacja przyczyni się do ...
(więcej)
Celem projektu Miasteczko Multimedialne jest stworzenie w Nowym Sączu ośrodka innowacji w zakresie multimediów i systemów informacyjnych. Celem strategicznym dla Miasteczka Multimedialnego jest znalezienie się wśród najbardziej innowacyjnych na świecie ośrodków pracujących nad zastosowaniem multimediów w edukacji, biznesie i rozrywce. Projekt ma wymiar społeczny, a jego realizacja przyczyni się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Przewaga i odmienność koncepcji Miasteczka Multimedialnego od tradycyjnych parków naukowo-technologicznych istniejących na terenie Polski polegać będzie na skupieniu w jednym miejscu wszystkich kompetencji i elementów niezbędnych do prowadzania działalności innowacyjnej w zakresie multimediów, ze szczególnym naciskiem na stymulowanie przedsiębiorczości w tym obszarze. Poszczególne elementy Miasteczka Multimedialnego będą umożliwiać wprowadzanie innowacji do gospodarki zgodnie z kolejnymi etapami łańcucha innowacji: od etapu wytworzenia nowej wiedzy, poprzez jej weryfikację w otoczeniu rynkowym do wdrożenia i dostosowania kwalifikacji kadr w branży do praktycznego wykorzystywania nowej wiedzy.

Dla potrzeb stworzenia koncepcji Miasteczka Multimedialnego zidentyfikowano technologie oraz obszary zastosowania multimediów posiadające największy potencjał rozwojowy. (ukryj)
Branże:
badania naukowe
Tagi:
badania naukowe, biznes, gospodarka, inkubator naukowy, innowacje
qr-code

Administratorzy profilu

Członkowie

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana