Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Elblągu
Nazwa:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Sektor:
nauka
WWW:
http://www.pwsz.elblag.pl/
Opis:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu powołana została w 1998 roku, na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1997 o wyższych szkołach zawodowych oraz rozporządzeniem rady ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. Powstała na bazie oddziału Politechniki Gdańskiej w Elblągu, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskiego. PWSZ w ...
(więcej)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu powołana została w 1998 roku, na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1997 o wyższych szkołach zawodowych oraz rozporządzeniem rady ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. Powstała na bazie oddziału Politechniki Gdańskiej w Elblągu, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskiego. PWSZ w Elblągu jest pierwszą, w powojennej historii naszego miasta, samodzielną elbląską uczelnią państwową. Dużą rolę w staraniach o powołanie tej jednostki odegrał Wojewoda Elbląski stojący na czele Komitetu Organizacyjnego PWSZ w Elblągu. Jedenaście lat działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na stałe związały ją z miastem i regionem.Jako ośrodek życia naukowego, kulturalnego, społecznego i sportowego miasta i regionu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest inicjatorem i organizatorem licznych działań, takich jak: ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria i wykłady otwarte, popularyzujące różne dziedziny nauki, specjalistyczne szkolenia oraz kursy, warsztaty, spotkania z przedstawicielami świata kultury i nauki, wernisaże i wystawy, koncerty, występy teatru, zawody sportowe. Uczelnia jest także patronem wielu innych wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Czynnie uczestnicząc w życiu społecznym i gospodarczym miasta i regionu, PWSZ jest nie tylko ośrodkiem kształcenia, ale również ważnym dla regionu ośrodkiem badawczo-rozwojowym. Wyrazem praktycznego nastawienia Uczelni jest nawiązanie kontaktów z organizacjami samorządowymi i gospodarczymi o charakterze regionalnym, czego przykładem jest podpisanie umowy o współpracy z Urzędem Miasta w Elblągu. Efektem porozumienia jest współpraca przy tworzeniu Elbląskiego Parku Technologicznego.Prawie na całym świecie najkorzystniej i najwygodniej studiuje się w małych oraz średnich miejscowościach. Małe uczelnie cieszą się szczególnym wsparciem środowisk lokalnych i regionalnych, w tym środowisk gospodarczych, administracyjnych i ośrodków opiniotwórczych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest jedną z uczelni, posiadających właśnie takie wszechstronne wsparcie. Warunki kształcenia, tak materialne (baza dydaktyczna, socjalna, domy studenckie), jak i organizacyjne (kadra naukowo-dydaktyczna, wyposażenie biblioteki, laboratoriów) są bardzo atrakcyjne dla chcącej podjąć studia młodzieży.

(ukryj)
Zapotrzebowanie:
Partnerzy do współpracy naukowej.
Branże:
edukacja, nauka
Tagi:
informatyka, instytucja, koło naukowe, nauka, oferta współpracy, rekrutacja, student, szkoła, uczelnia
qr-code

Administratorzy profilu

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana