Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości"

Stowarzyszenie
Nazwa:
Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości"
Sektor:
otoczenie nauki
WWW:
http://edp.org.pl/
Opis:
Stowarzyszenie reprezentuje ponad 20 technicznych i biznesowych ośrodków akademickich z całego kraju oraz instytucje prowadzące działalność gospodarczą. Struktura oparta na rozbudowanym zapleczu naukowo-technicznym o wysokim potencjale rozwoju i sprawdzonej sieci współpracowników na uczelniach partnerskich umożliwia pracownikom Stowarzyszenia podejmowanie skutecznych starań o pozyskiwanie dotacji na rzecz kolejnych, unikatowych projektów finansowanych ze ...
(więcej)
Stowarzyszenie reprezentuje ponad 20 technicznych i biznesowych ośrodków akademickich z całego kraju oraz instytucje prowadzące działalność gospodarczą. Struktura oparta na rozbudowanym zapleczu naukowo-technicznym o wysokim potencjale rozwoju i sprawdzonej sieci współpracowników na uczelniach partnerskich umożliwia pracownikom Stowarzyszenia podejmowanie skutecznych starań o pozyskiwanie dotacji na rzecz kolejnych, unikatowych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ich sprawną implementację zapewnia efektywna współpraca z takimi instytucjami, jak PARP, MNiSW, czy MEN.Naszą misją jest upowszechnianie i wzmacnianie idei przedsiębiorczości wśród zróżnicowanej grupy odbiorców, z wykorzystaniem różnych form kształcenia oraz najlepszych, zagranicznych i krajowych praktyk. (ukryj)
Zapotrzebowanie:
Intensyfikacja współpracy nauki z biznesem
Branże:
instytucja pozarządowa
Tagi:
badania naukowe, innowacje, współpraca
qr-code

Administratorzy profilu

Członkowie

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana