Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Uczelnia Vistula

Uczelnia Vistula
Nazwa:
Uczelnia Vistula
Sektor:
nauka
WWW:
http://www.vistula.edu.pl/
Opis:
Uczelnia Vistula (dawniej Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna) z siedzibą w Warszawie jest jedną z najdłużej działających uczelni niepublicznych. Obecnie w UV kształcenie odbywa się na następujących ośmiu kierunkach: „ekonomia” (I i II stopień), „informatyka” (studia licencjackie i inżynierskie), „stosunki międzynarodowe”, „filologia” ze specjalnością „filologia angielska”, „turystyka i rekreacja”, „socjologia”, „finanse i ...
(więcej)
Uczelnia Vistula (dawniej Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna) z siedzibą w Warszawie jest jedną z najdłużej działających uczelni niepublicznych. Obecnie w UV kształcenie odbywa się na następujących ośmiu kierunkach: „ekonomia” (I i II stopień), „informatyka” (studia licencjackie i inżynierskie), „stosunki międzynarodowe”, „filologia” ze specjalnością „filologia angielska”, „turystyka i rekreacja”, „socjologia”, „finanse i rachunkowość”oraz „zarządzanie”. (ukryj)
Zapotrzebowanie:
Wszelkie projekty wspomagające nasze podstawowe cele strategiczne: umiędzynarodowienie, nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji z biznesem, sektorem publicznym i społecznością lokalną.
Branże:
badania naukowe, edukacja
Tagi:
badania naukowe, inkubator naukowy, inkubator przedsiębiorczości, student, uczelnia
qr-code

Administratorzy profilu

Członkowie

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana