Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Nazwa:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Sektor:
nauka
WWW:
http://www.ukw.edu.pl/
Opis:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. Wiedzę w naszym uniwersytecie przekazuje 700. nauczycieli akademickich. Wśród nich jest około ...
(więcej)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

Wiedzę w naszym uniwersytecie przekazuje 700. nauczycieli akademickich. Wśród nich jest około 150. profesorów, w tym ponad 60. tytularnych. Dużą uwagę poświęca się rozwojowi potencjału kadry, dlatego pracownicy uczestniczą w szkoleniach, projektach badawczych, współpracują z jednostkami polskimi i zagranicznymi. Obecnie nasi naukowcy biorą udział w wielu projektach europejskich. Od 2002 roku UKW może poszczycić się posiadaniem Centrum Doskonałości Badań Materiałów Porowatych POROCENT.

Bogatą ofertę edukacyjną tworzy 30 kierunków studiów i niemal 100 specjalności, realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet prowadzi również prawie 40 studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. (ukryj)
Branże:
badania naukowe, edukacja, informatyka
qr-code

Administratorzy profilu

Członkowie

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana