Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Nazwa:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Sektor:
nauka
WWW:
http://www.up.wroc.pl/
Opis:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. ...
(więcej)
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska,
doktora nauk weterynaryjnych,
doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii,
doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologii,
doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologii,
doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia oraz ochrony i kształtowania środowiska,
doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.


(ukryj)
Zapotrzebowanie:
Partnerzy do współpracy badawczej.
Branże:
badania naukowe, edukacja, nauka
Tagi:
akademicki, badania naukowe, innowacje, instytucja, koło naukowe, nauka, rekrutacja, student, szkoła, uczelnia, uniwersytet, współpraca
qr-code

Administratorzy profilu

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana