Wszędzie
 • Profile
 • Instytucje
 • Projekty
 • Ogłoszenia
Powrót

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nazwa:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sektor:
nauka
WWW:
http://www.us.edu.pl/
Opis:
Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny; Biologii i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologiczny; Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. ...
(więcej)
Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny; Biologii i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologiczny; Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego; Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Uniwersytet Śląski oferuje 46 kierunków studiów i ponad 130 specjalności. Uczelnia kształci obecnie prawie 40 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Lifelong Learning Programme/Erasmus. W sumie Uniwersytet zawarł ponad 440 umów bilateralnych z 36 krajami świata o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wymianie studentów i wykładowców. Najwięcej umów bilateralnych zostało zawartych z uniwersytetami z Niemiec, Francji i Hiszpanii. (ukryj)
Branże:
badania naukowe, edukacja, informatyka
qr-code

Administratorzy profilu

Członkowie

Projekty powiązane z tą instytucją

 • iCSE

  iCSE

  W maju na
  Uniwersytecie Śląskim ...

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana