Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński
Nazwa:
Uniwersytet Szczeciński
Sektor:
nauka
WWW:
http://www.us.szc.pl/
Opis:
Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim, posiadajacą 13 wydziałów. Kształceniem studentów na US zajmuje się około 1200 pracowników naukowo-dydaktycznych. Na 47 kierunkach studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, kształci się blisko 26 tysięcy studentów. Aktualnie Uniwersytet Szczeciński posiada umowy dwustronne z 50 uczelniami i instytucjami naukowymi. W ...
(więcej)
Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim, posiadajacą 13 wydziałów. Kształceniem studentów na US zajmuje się około 1200 pracowników naukowo-dydaktycznych. Na 47 kierunkach studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, kształci się blisko 26 tysięcy studentów.

Aktualnie Uniwersytet Szczeciński posiada umowy dwustronne z 50 uczelniami i instytucjami naukowymi. W ramach programu ERASMUS, w ostatnim roku akademickim, obowiązywały umowy z 82 uczelniami i instytucjami naukowymi. Średnio w roku za granicę wyjeżdża około 150 studentów. Na US goszczonych jest natomiast ok. 50 studentów z zagranicy. Istnieje również możliwość skorzystania z programu wymiany krajowej „MOST”, w ramach którego część roku akademickiego spędzić można w innym ośrodku naukowym.

Studenci mogą także brać udział w pracach ponad 100 kół naukowych. Na uczelni działają również grupy teatralne, muzyczne oraz chór, a na zajęcia Akademickiego Związku Sportowców uczęszcza ponad 500 studentów.

Do wielu atutów studiowania na US należy dodać możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej i jej 11 filii. Znajduje się tam ponad milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych. (ukryj)
Branże:
badania naukowe
qr-code

Administratorzy profilu

Członkowie

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana