Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Nazwa:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Sektor:
nauka
WWW:
http://www.uwm.edu.pl/
Opis:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii. Historia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego sięga jednak 1950 roku. 31 ...
(więcej)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Historia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego sięga jednak 1950 roku. 31 maja tego roku powstała pierwsza wyższa uczelnia w Olsztynie - Wyższa Szkoła Rolnicza, którą przemianowano w 1972 r. na Akademię Rolniczo-Techniczną. 19 czerwca 1969 w Olsztynie utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską, przekształconą w 1974 r. w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Natomiast 23 kwietnia 1980 r. powołano Warmiński Instytut Teologiczny.
Intensywne i zakończone sukcesem starania olsztyńskiego środowiska naukowego skupionego w Olsztyńskim Forum Naukowym o powołanie uniwersytetu w Olsztynie trwały całą dekadę lat 90. XX w. 1 czerwca 1999 r. rząd przyjął projekt ustawy w sprawie powołania do życia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień 1 czerwca na tę pamiątkę stał się świętem uniwersyteckim.

Na starcie tj. w 1999 r. UWM miał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Uczelnia posiadała prawo do habilitowania w 6 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania doktoratów w 13 dyscyplinach. Pierwszym rektorem z mocy Ustawy o utworzeniu UWM w Olsztynie został prof. dr hab. Ryszard Górecki. Główną siedzibą uniwersytetu stało się Kortowo - miasteczko akademickie wcześniej należące do ART.

UWM niemal od dnia powstania intensywnie się rozwija. Znacznie zwiększyła się jego baza dydaktyczna i naukowa. Uczelnia zakupiła nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni. UWM wykorzystał do tego celu znaczne środki z funduszy unijnych. Powstały nowe wydziały, pojawiły się nowe kierunki kształcenia.
Obecnie UWM składa się z 17 wydziałów. 11 ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia
do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 13 dyscyplinach). Natomiast
stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 22 dyscyplinach. Na tych 17 wydziałach
na 58 kierunkach kształci się ok. 31 tys. studentów na studiach: stacjonarnych i
niestacjonarnych oraz ponad 500 doktorantów i ok. 3 tys. osób na studiach podyplomowych. (ukryj)
Zapotrzebowanie:
Partnerzy do współpracy naukowo-badawczej.
Branże:
edukacja, nauka
Tagi:
akademicki, badania naukowe, informatyka, innowacje, instytucja, koło naukowe, nauka, oferta współpracy, rekrutacja, student, uczelnia, uniwersytet
qr-code

Administratorzy profilu

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana