Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowsk ...

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Nazwa:
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Sektor:
nauka
WWW:
http://www.wsh-kielce.edu.pl/
Opis:
Szkoła powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS3-0145/TBM/60/93 z dnia 14 lipca 1993 r., a wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 25. Wyższa Szkoła Handlowa działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Uczelni zatwierdzony przez Ministra ...
(więcej)
Szkoła powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS3-0145/TBM/60/93 z dnia 14 lipca 1993 r., a wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 25. Wyższa Szkoła Handlowa działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Uczelni zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 05.12.2008 r.

Misją Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach jest kształcenie specjalistów w sposób odpowiadający wymogom innowacyjności, przedsiębiorczości oraz aktualnym i perspektywicznym potrzebom rynku, w tym rynku europejskiego, przez:
- przekazywanie wiedzy odpowiadającej europejskim standardom edukacyjnym warunkującym uznawalność kwalifikacji absolwentów w innych krajach realizujących studia zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego,
- prowadzenie studiów w specjalnościach zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy dla potrzeb biznesu, instytucji administracji gospodarczej i samorządowej, organizacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb budownictwa, telekomunikacji, logistyki, organizacji zarządzających transportem, marketingiem, bezpieczeństwem,
- doskonalenie wiedzy teoretycznej przy jednoczesnym nabywaniu umiejętności praktycznych w systemie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach regionu oraz stymulowanie zainteresowania studentów do organizacji i realizacji własnej działalności gospodarczej – umożliwiającej przyszłym absolwentom swobodne poruszanie się w coraz bardziej złożonej i zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej oraz współczesnym świecie,
- pobudzanie aktywności zawodowej studentów oraz pomoc absolwentom w zdobywaniu pracy i doskonaleniu kwalifikacji, do czego wykorzystuje się Biuro Promocji Studentów i Absolwentów „Kariera”, które monitoruje rynek pracy, udostępnia studentom oferty pracy, organizuje targi pracy i promuje absolwentów oraz współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami w regionie w zakresie przyjmowania studentów na praktyki i staże zawodowe.

Uczelnia posiada doskonałą bazę dydaktyczną: sześć pawilonów, w tym dwanaście laboratoriów komputerowych, budynek Biblioteki Głównej, halę sportową i strzelnicę. Wszystkie obiekty WSH są przystosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach posiada nowoczesne sale wykładowe i ćwiczeniowe, w tym klimatyzowane sale audytoryjne.

W WSH studiuje ponad 4000 osób na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Uczelnia zatrudnia około 250 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 45 profesorów oraz 80 docentów i doktorów. (ukryj)
Branże:
informatyka
Tagi:
badania naukowe, informatyka, student, uczelnia
qr-code

Administratorzy profilu

Członkowie

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana