Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Regulamin

Regulamin

Autor: Redakcja
Dodano dnia: 25 maja 2011

Regulamin korzystania z serwisu www.spinacz.edu.pl


Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady użytkowania naszego Serwisu. Odwiedzając stronę, akceptujesz aktualne postanowienia Regulaminu korzystania z portalu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią, która określa korzystanie z serwisu www.spinacz.edu.pl (określanego dalej „Serwis”). Nie zaakceptowanie Regulaminu oznacza brak możliwości zalogowania jako Użytkownik i zarazem korzystania z wszystkich dostępnych w Serwisie wiadomości.

Definicje:
Użytkownik - osoba korzystająca w pełni z platformy internetowej www.spinacz.edu.pl
Administrator - określa Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania, która jest właścicielem Serwisu www.spinacz.edu.pl
Serwis - grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne np. formularze, przyciski czy aplikacje.


1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich parametrów technicznych i funkcjonalności Serwisu, a także do czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu.

2. W celu rozpoczęcia pełnego korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji w serwisie jako Użytkownik, poprzez podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym.

Tym samym użytkownik oświadcza, że:
-są one zgodne z prawdą,
-wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez www.spinacz.edu.pl danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.)

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna.
Dane osobowe będą przechowywane na serwerze www.spinacz.edu.pl

3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu bez podawania przyczyn.

4. Użytkownik wyraża zgodę na publiczny dostęp do zamieszczanych przez niego w Serwisie zapisów.

5. Administrator może usunąć wprowadzone w Serwisie zapisy Użytkownika, jak również odmówić zamieszczenia dowolnych zapisów.

6. Zdjęcia oraz dane osobowe zamieszczane przez Użytkowników w serwisie muszą przedstawiać prawdziwie dane Użytkownika.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

8. Projekty w serwisie Spinacz mogą dotyczyć tylko prac udostępnionych na licencji "open" - zatwierdzonej przez Open Source Initiative lub FSF. Dla twórczości artystycznej dopuszczalne są również odmiany licencji Creative Commons.

9. Polityka Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, która jest właścicielem Serwisu, zakłada promowanie i rozpowszechnianie wolnego i otwartego oprogramowania, dlatego Użytkownicy korzystający z sewisu muszą wziąć pod uwagę, że projekty i ogłoszenia dotyczące pracy nad zamkniętym oprogramowaniem mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia.

10. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie zapisów, które:
-naruszają prawa osób trzecich,
-naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe,
-zawierają treści sprzeczne z prawem,
-zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
-zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić pracę komputera.

11. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

12. Użytkownik posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do przesłanych i umieszczonych w Serwisie zapisów.
 
13. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie lub na adres e-mail: info@spinacz.edu.pl

14. Usunięcie przez Serwis na wniosek użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego korzystania z portalu.

15. Wykorzystanie przez Serwis mechanizmu „Cookies” reguluje Polityką Plików Cookies.

16. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu.

17. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych platformie www.spinacz.edu.pl lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.

18. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapisy zamieszczane w Serwisie.

19. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zapisy zamieszczane w portalu przez Użytkowników, jak również za następstwa tych zapisów.

20. Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania przez Serwis przesłanych zapisów, a także na serwisach powiązanych z www.spinacz.edu.pl.

21. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów Użytkownika na portalu, w tym także za skutki wykorzystania przez osoby trzecie tych zapisów.

22. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

23. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

24. Treści zapisów umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie nie stanowią opinii www.spinacz.edu.pl.

25. Użytkownik jest uprawniony do zrezygnowania w dowolnej chwili z korzystania z Serwisu.

26. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie.

27. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Serwis nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez wadę portalu.

28. Użytkownik ma prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów.

29. Jeżeli Użytkownik zauważy, że jego lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały naruszone w serwisie www.spinacz.edu.pl, powinien przesłać informację w tej sprawie do wydawcy portalu.

30. Wszelkie sugestie dotyczące zarówno zawartości serwisu, jak i jego działania oraz niniejszego Regulaminu powinny być kierowane na adres info@spinacz.edu.pl.

32. W Serwisie są publikowane odsyłacze do innych witryn, mogą również być umieszczane ogłoszenia innych Użytkowników.

33. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą zamieszczone linki.

34. Właściciel Serwisu nie wyraża zgody na umieszczanie treści reklamowych (m. in. w opisie instytucji) na portalu ze względu na informacyjny charakter platformy.

35. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera, wysyłanego na adres mailowy podany przy rejestracji w serwisie.

36. Regulamin lub warunki korzystania z Serwisu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie.

37. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, jednak nie wymaga jego zgody. Użytkownik, który się z nim nie zgadza, ma prawo usunąć wprowadzone modyfikacje w portalu w dowolnym czasie.

38. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili opublikowania w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu.