„SPINACZ_online” jest programem profilaktycznym opartym na modelu profilaktyki zintegrowanej. Do najważniejszych cech charakterystycznych tego modelu należą m.in. postrzeganie poszczególnych problemów i zachowań ryzykownych młodzieży w szerokim kontekście wielu innych problemów i zachowań ryzykownych, analizowanie wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi problemami młodzieży oraz poszukiwanie ich wspólnych przyczyn i uwarunkowań (czynników ryzyka). Model profilaktyki zintegrowanej uwzględnia rolę różnych podmiotów mających wpływ na młodzież: rodziców, szerszej rodziny, nauczycieli, samorządu, organizacji pozarządowych czy wreszcie samej młodzieży. Zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej, cele programu obejmują następujące zachowania ryzykowne:

 • cyberprzemoc (bycie ofiarą i sprawcą przemocy w Internecie), 
 • przemocy rówieśniczej (bycie ofiarą i sprawcą),
 • uzależnienie od gier komputerowych,
 • dysfunkcyjne korzystanie z Internetu oraz uzależnienie od Internetu, higieny cyfrowej
 • zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia.

Oprócz celów profilaktycznych program „SPINACZ_online” ma za zadanie tworzyć warunki do rozwoju psychospołecznego młodych ludzi w następujących obszarach:

 • rozwoju indywidualnych pasji i zainteresowań,
 • budowania wzorców opartych na takich wartościach jak: szczęście, sumienność, odwaga, dobroczynność,
 • wzmacnianie umiejętności skutecznego pokonywania zaistniałych trudności i przeciwieństw.

W czasie trwania programu „SPINACZ_online”, młodzieży została przekazana wiedza z zakresu:

 • technik planowania czasu i codziennych zadań,
 • kluczowych kompetencji społecznych,
 • działania mechanizmów uzależnienia,
 • znaczenia mediów społecznościowych w realnym życiu,
 • zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w sieci,
 • sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą,
 • znaczenia autorytetów w drodze planowania kariery,
 • ochrony danych personalnych w sieci.

W programie „SPINACZ_online” wykorzystany jest cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą. Są to udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka. Humor przeplata się z poważnymi treściami w sposób, który daje młodzieży chwile wytchnienia i odreagowania. Metodyka programu świadomie porusza obszary zainteresowań młodych ludzi z wykorzystaniem technik multimedialnych podkładając pod lekką, barwną formę głębokie profilaktyczne treści. Zaletą takiej konstrukcji przekazu profilaktycznego jest możliwość polisensorycznego dotarcia do każdego z odbiorców programu, z uwzględnieniem różnic indywidualnych we wrażliwości na poszczególne rodzaje bodźców. W trakcie spotkania trenerzy bazują na pozytywnym potencjale młodzieży.