O programie

Program profilaktyczny „SPINACZ” powstał z myślą o tym, by wspierać młodych ludzi w realizacji marzeń i dążeniu do wyznaczonych celów.

Program „Spinacz” opiera się na założeniach profilaktyki zintegrowanej, w której uwzględnia się wzajemne powiązania pomiędzy różnymi problemami młodzieży i poszukuje wspólnych ich przyczyn i uwarunkowań. Ważnym założeniem tego podejścia jest też to, by treści programu dotyczyły tematów kluczowych rozwojowo dla młodzieży tematów oraz, by uruchamiały głęboką i silną motywację do zgeneralizowanej zmiany postępowania (Grzelak, 2009). W nawiązaniu do tego, Program „Spinacz”: a) odwołuje się do jednego z kluczowych obszarów życia współczesnej młodzieży, jakim jest rzeczywistość cyfrowa, będąca dla młodych ludzi jednocześnie przestrzenią realizacji własnych pragnień, jak i źródłem stresu a nierzadko i bolesnych doświadczeń; b) porusza zagadnienia związane z marzeniami, szczęściem i sukcesem życiowym – kwestiami szczególnie ważnymi dla młodzieży c) dotyka tematyki tożsamości i tworzenia więzi z innymi, które są kluczowymi wyzwaniami i zadaniami rozwojowymi dla nastolatków

Jeśli chcesz sprawdzić naszą skuteczność w statystykach zajrzyj na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/spinacz.edu

Program profilaktyczny „SPINACZ” skierowany jest do:

 • młodzieży 12 do 15 lat (grupa do 90 osób) – 3,5 godziny zegarowej
 • rodziców młodzieży – 1 godzina zegarowa
 • nauczycieli i pedagogów – 1 godzina zegarowa

PROFILAKTYKA

 • cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej,
 • uzależnienia od gier komputerowych,
 • dysfunkcyjnego korzystania oraz uzależnienia od internetu,
 • anoreksji, bulimii,
 • korzystania z alkoholu, narkotyków oraz innych używek,

DORADZTWO ZAWODOWE

 • planowanie ścieżki kariery zawodowej,
 • narzędzia do zarządzania czasem,
 • rozwój kluczowych kompetencji społecznych,
 • wyznaczanie i realizacja celów,
 • ochrona danych personalnych,

ZDROWIE PSYCHICZNE

 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • empatia i dostrzeganie potrzeb innych,
 • umiejętność krytycznego myślenia, asertywność,
 • modyfikowanie przekonań normatywnych,
 • wzmacnianie umiejętności skutecznego pokonywania zaistniałych trudności.
Programy profilaktyczne
3378

liczba uczniów

4.96

średnia ocena młodzieży

197

liczba rodziców

5.52

średnia ocena rodziców

157

liczba nauczycieli

5.81

średnia ocena nauczycieli

Nasz zespół

Andrzej Koc

Andrzej Koc

trener, socjoterapeuta, prezes Fundacji Wychowanie w Dialogu
Katarzyna Ciupa

Katarzyna Ciupa

Doradca zawodowy
Katarzyna Świerzewska

Katarzyna Świerzewska

trener
Marta Wójtowicz

Marta Wójtowicz

Psycholog
dr Maja Łoś

dr Maja Łoś

Psycholog
Krzysztof Pawlak

Krzysztof Pawlak

Programista
Natalia Winiarz

Natalia Winiarz

Grafik komputerowy
Tomasz Tacka

Tomasz Tacka

Opieka SEO

OFERTA REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SPINACZ

OPINIE | REFERENCJE

Program oceniamy bardzo pozytywnie, otworzył horyzonty na bardzo wiele istotnych problemów z jakimi spotyka się nie tylko młody człowiek, ale również jego rodzic. Sposób w jaki został on przeprowadzony czynnie zaangażował niemalże każdego uczestnika, spontaniczność, kreatywność, forma przekazu bardzo różnorodna spowodowały, że każdy z uczestników dokona refleksji i zweryfikuje swoje osobiste życie.

Sylwia

pedagog szkolny

Program wpisuje się w treści, jakie realizujemy w programach wychowawczo-profilaktycznych i programach WDŻ. Doceniam zaakcentowanie tego, że każdy powinien świadomie kierować swoim życiem w realu i internecie.

Agnieszka

pedagog szkolny

Sam mam problemy z dziećmi jeżeli chodzi o telefony, więc spotkanie było dla mnie bardzo cenne i przydatne,

Rodzic

Bardzo dziękuję, dziecko wróciło ze spotkania z Państwem bardzo zadowolone - Już ma przemyślenia co poprawić. Ja też mam przemyślenia

Mama dziecka

Było super, spotkanie pomogło mi uświadomić że spędzam za dużo czasu przed komputerem i zmotywowało mnie by to zmienić.

uczeń

Designation

Myślałam że o internecie dużo wiem, ale inaczej było niż mi się zdawało. Dowiedziałam się wielu rzeczy o których wiedziałam ale nie rozumiałam. Bardzo dziękuje za spędzony czas nawet jeśli przed ekranem.

uczeń

Designation

Dzięki temu spotkaniu nauczyłem się lepiej zrozumieć pojęcie 24 godzin w ciągu dnia i jak je lepiej spędzać.

uczeń

Designation

Spotkanie uświadomiło mi, że 3 godzinne siedzenie przed grami może się rozwinąć w coś bardziej przerażającego. Dostałem motywacje do próbowania zaprzestania tak długiego spędzania przed grami.

Uczeń

Designation

Zajęcia jedne z najlepszych jakie szkoła zorganizowała

Uczennica

Designation

Przed tymi "zajęciami" sądziłam, że tylko zmarnuję czas, teraz widzę, że się myliłam, a udzielone informacje są bardzo przydatne

Uczennica

Designation