O programie

Program profilaktyczny „SPINACZ” powstał z myślą o tym, by wspierać młodych ludzi w realizacji marzeń i dążeniu do wyznaczonych celów.

Program ma na celu wsparcie rodziców i wychowawców w codziennej pracy profilaktyczno-wychowawczej.

Program profilaktyczny „SPINACZ” skierowany jest do:

 • młodzieży 13 do 15 lat (grupa do 100 osób) – 3,5 godziny zegarowej
 • rodziców młodzieży – 1 godzina zegarowa
 • nauczycieli i pedagogów – 1 godzina zegarowa

PROFILAKTYKA

 • cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej,
 • uzależnienia od gier komputerowych,
 • dysfunkcyjnego korzystania oraz uzależnienia od internetu,
 • anoreksji, bulimii,
 • korzystania z alkoholu, narkotyków oraz innych używek,

DORADZTWO ZAWODOWE

 • planowanie ścieżki kariery zawodowej,
 • narzędzia do zarządzania czasem,
 • rozwój kluczowych kompetencji społecznych,
 • wyznaczanie i realizacja celów,
 • ochrona danych personalnych,

ZDROWIE PSYCHICZNE

 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • empatia i dostrzeganie potrzeb innych,
 • umiejętność krytycznego myślenia, asertywność,
 • modyfikowanie przekonań normatywnych,
 • wzmacnianie umiejętności skutecznego pokonywania zaistniałych trudności.
173

liczba uczniów

5.28

średnia ocena młodzieży

48

liczba rodziców

5.76

średnia ocena rodziców

107

liczba nauczycieli

5.81

średnia ocena nauczycieli

Nasz zespół

Marta Wójtowicz

Marta Wójtowicz

Psycholog
Andrzej Koc

Andrzej Koc

Trener, prezes Fundacji Wychowanie w Dialogu
Katarzyna Ciupa

Katarzyna Ciupa

Doradca zawodowy
dr Maja Łoś

dr Maja Łoś

Psycholog
Krzysztof Pawlak

Krzysztof Pawlak

Programista
Natalia Winiarz

Natalia Winiarz

Grafik komputerowy

NASZE REALIZACJE

OFERTA REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SPINACZ

REFERENCJE

Program oceniamy bardzo pozytywnie, otworzył horyzonty na bardzo wiele istotnych problemów z jakimi spotyka się nie tylko młody człowiek, ale również jego rodzic. Sposób w jaki został on przeprowadzony czynnie zaangażował niemalże każdego uczestnika, spontaniczność, kreatywność, forma przekazu bardzo różnorodna spowodowały, że każdy z uczestników dokona refleksji i zweryfikuje swoje osobiste życie.

Sylwia

pedagog szkolny

Program wpisuje się w treści, jakie realizujemy w programach wychowawczo-profilaktycznych i programach WDŻ. Doceniam zaakcentowanie tego, że każdy powinien świadomie kierować swoim życiem w realu i internecie.

Agnieszka

pedagog szkolny

Sam mam problemy z dziećmi jeżeli chodzi o telefony, więc spotkanie było dla mnie bardzo cenne i przydatne,

Rodzic

Bardzo dziękuję, dziecko wróciło ze spotkania z Państwem bardzo zadowolone - Już ma przemyślenia co poprawić. Ja też mam przemyślenia

Mama dziecka

Zaufali nam