Dla kogo


Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, oparty jest on na modelu profilaktyki zintegrowanej. Program w atrakcyjny sposób porusza niezwykle ważne dla młodego człowieka tematy. Program wpisuje się w zakres oddziaływania profilaktycznego realizowanego przez szkoły w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego.

Program profilaktyczny „SPINACZ” skierowany jest do:

  • młodzieży w wieku od 13 do 15 lat (grupa od 40 do 100 osób) – 3,5 godziny zegarowej
  • rodziców młodzieży – 1 godzina zegarowa
  • nauczycieli i pedagogów – 1 godzina zegarowa

Program może być realizowany w dużej grupie uczestników, jednak wymaga to spełnienia szeregu wymagań technicznych w celu zapewnienia odpowiednich standardów realizacji.