Standardy realizacji


Program  składa się z jednodniowego mityngu podzielonego na trzy części oddzielone od siebie przerwami. Każda z części trwa ok. jedną godzinę zegarową.

Każde zajęcia realizowane są przez 2-3 realizatorów programu w zależności od wielkości grupy. Osoby realizujące program powinny posiadać: certyfikat uprawniający do realizacji programu oraz niezbędne kwalifikacje uprawniające do prowadzeniu programów profilaktycznych w szkole.

Program realizowany jest w pomieszczeniach wyznaczonych na ten cel przez szkołę/gminę – w zależności od zasobów szkoły/gminy może to być aula, sala gimnastyczna, sala kinowa, dom kultury lub inne pomieszczenie, które spełnia następujące kryteria: posiada odpowiednią akustykę, krzesła z oparciem dla wszystkich uczestników oraz zaciemnienie sali umożliwiające wyświetlenie prezentacji.

Trenerzy pracują na własnym sprzęcie audio-wizualnym wymagany jest jedynie dostęp do prądu.

Trenerzy poddawani są okresowej superwizji przynajmniej 3 superwizje w roku (w zależności od ilości realizacji i potrzeb).