Aby zostać trenerem programu profilaktycznego „SPINACZ” należy:

  1. Wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy. 
  2. Przejść rozmowę kwalifikacyjną w celu zweryfikowania m.in. zgodności życia z przekazywanymi przez program treściami.
  3. Obserwacja programu, realizowanego przez certyfikowanych trenerów.
  4. Szkolenie praktyczne – zrealizowanie 5 edycji programu pod superwizją przedstawicieli Fundacji.
  5. Szkolenie teoretyczne  – uczestnictwo w realizowanym przez Fundację Wychowanie w Dialogu szkoleniu teoretycznym – 40h
  6. Egzamin teoretyczny
  7. Realizacja certyfikacyjna